Skriv ut
Flextronics volymtillverkningen i Sverige upphör när var fjärde anställd får foten. I stället fokuserar företaget på konstruktion och produktutveckling. Det ställer ökade krav på konstruktionskunnande hos personalen.
Flextronics meddelande tidigare i veckan om att drygt 1500 av totalt 5600 anställda varslas om uppsägning förklaras till största delen med minskad orderingång på grund av den vikande telekommarknaden.

Men på Flextronics uppger man dessutom att uppsägningarna beror på att Flextronics verksamhet i Sverige förändras.

- Det är i dag inte ekonomiskt försvarbart att ha masstillverkning i Sverige, säger Bengt Kvisth, produktionsdirektör för Flextronics i Västeuropa.

Tillverkningen kommer istället ske i låglöneländer i Europa, Asien och Amerika.

De arbetstillfällen som berörs i Sverige är därför direkt kopplade till produkttillverkning, vilket är förklaringen till att fabriken i Katrineholm läggs ner helt.

- Flextronics i Sverige kommer i stället syssla med konstruktion, industrialisering och utveckling av nya produkter, säger Peter Ekström, produktionschef för Flextronics i Sverige.

Detta ligger i linje med Flextronics strategi för tillverkning av mobiltelefoner, som innebär att utvecklingen sker vid fabriken i Linköping medan volymtillverkningen sker utomlands.

- Förändringen kommer att ställa ökade krav på de anställda som blir kvar inom företaget och enklare produktionsuppgifter kommer att försvinna, säger Peter Ekström.

I stället kommer ny kompetens inom konstruktion och produktutveckling att behövas.

Massproduktionen av IT- och telekomprodukter som basstationer och antenner kommer i stället att flyttas till Flextronics fabriker i bland annat Kina och östeuropa. I östeuropa har företaget tillverkning i Tjeckien, Polen och Ungern. I Ungern jobbar idag 6000 personer, främst med tillverkning av konsumentprodukter. ökningen i Europa kommer dock främst ske i företagets relativt nya fabrikspark i Polen. Där jobbar för närvarande 800 personer med tillverkning av mobilsystemutrustning.

Tillverkning av exklusiva produkter i små volymer som inte är så priskänsliga kommer däremot fortfarande att ske i Sverige.

Flextronics säger att de nya varslen inte är relaterade till Flextronics övertagande av Ericssons mobiltelefontillverkning.

- Personalnerdragningarna har ingenting att göra med mobiltelefontillverkningen, det är andra produkter som drabbats av minskad efterfrågan, säger Bengt Kvisth.

Peter Ekström tror att samarbetet mellan Ericsson och Sony kan innebära nya utvecklingsmöjligheter för mobiltelefonfabriken i Linköping.


Lisa Ringström