Skriv ut

Svenskt solelsbolag i medvind

Stockholmsföretaget Optistring, som utvecklat en omriktare för solpaneler som gör att de utnyttjas betydligt effektivare än tidigare, får 15 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten i form av ett villkorslån. Pengarna ska användas till att förbereda storskalig produktion.
Optistring Technologies grundades år 2011. Idag har företaget nio anställda och står nu i startgropen att börja tillverka sin omriktare i större skala.

– Sammantaget bedöms potentialen i Optistrings teknik som god, både vad gäller kostnader och funktionalitet. De kan även möta tillverkarnas önskan att kunna höja sina marginaler och därmed öka lönsamheten. Tekniken möter dessutom ökade krav på säkerhet, säger Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Omriktaren, som integreras i själva solpanelen, styr och övervakar varje panel individuellt. Därmed blir det möjligt att få ut upp till 25 procent mer energi från en solpanel än då ingen omriktare används.

Till skillnad mot konkurrerande system påstås den svenska konstruktionen använda färre komponenter, vilket ger lägre vikt och pris, eftersom mer av den avancerade regleringen görs i mjukvaran.

Samtidigt som Optistring planerar för större volymer accelererar företaget också sin utveckling. Således söker företaget systemutvecklare inom kraftelektronik liksom mjuk- och hårdvara.
Kategori: Nyheter