Skriv ut

Professor Val Zwiller och hans forskargrupp på KTH får anslag för fem års forskning på kvantdetektering av enstaka fotoner. Framtida tillämpningar finns inom medicin, datakommunikation och sensorer.

Bland annat hoppas Val Zwiller att kunna göra data­kommu­ni­ka­tion en miljon gånger effektivare. Idag krävs miljoner fotoner för att överföra en informationsbit. Val Zwiller hoppas kunna komma ner till en enda.

En annan möjlig tillämpning för kvantdetektorn är en luftsensor som mäter luftkvalitet genom att se hur ljus absorberas i olika gaser i luften

– Det skulle räcka med ett system, till exempel i Kaknästornet, för att täcka upp hela Storstockholms luft. Då tekniken inte är särskilt stor skulle den också kunna placeras på en lastbil som åker runt, säger Val Zwiller.

Också gruppens  forskning inom kvantkretsar kommer att utföras inom ramen för anslaget. På Stockholms Albanocampus finns ett nanoteknologilaboratorium som kan tillverka kvantkretsar. Eventuellt kan kvantkretsar komma att användas för att implementera artificiella neuronnät.

KTH-kollegan Jerker Widengren, professor i biomolekylär fysik, kommer att använda kvantdetektorerna i sin forskning kring biomolekylär spektroskopi. Kvantdetektorerna kan komma att kunna avläsa enstaka biomolekyler och interaktioner mellan molekyler med en tidsupplösning på pikosekunder. Det betyder att sjukdomsförlopp skulle kunna undersökas på molekylär nivå.

Pengarna kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och projektstart är 2018.

Kategori: Nyheter