Skriv ut

Den 17 oktober anordnar Kemikalieinspektionen en informationsträff för alla som berörs av kemikalieregler. Bland annat avhandlas RoHS och Reach.

EU:s direktiv och förordningar kan upplevas som svårtolkade och krångliga att leva upp till. För att underlätta för alla som berörs ordnar Kemi en heldag i Stockholm om ämnet. 

På programmet står:

• RoHS-direktivet (om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)
• Tillsynsaktiviteter
• Reach-förordningen
• CLP-förordningen (förordningen om klassificering, märkning och förpackning)
• Biocidförordningen
• Växtskyddsmedelsförordningen

Den som inte har möjlighet att närvara kan se presentationerna i efterhand på nätet.

Seminariet är kostnadsfritt. Mer information och anmälan finns här (länk).

Kategori: Nyheter