Skriv ut

Kontraktstillverkaren Inissions strategi är att växa genom köp. Nu har företaget köpt Boråsföretaget Speed Production, som också är kontraktstillverkare inom elektronik.

Under de senaste sex åren har Inission köpt sex andra företag. Målet är att bli en av de tongivande kontraktstillverkarna i Norden.

Idag är det Speed Production med fem fast anställda som byter ägare. Det är Inission Borås som förvärvat företaget av Speed Group, som i sin tur är en del av Ratos.

– Inission har skapat sig ett rykte om att ta väl hand om sina förvärv och vi har haft ett gott samarbete inför förvärvet. Vi har ett gemensamt synsätt på många saker. Jag är därför helt övertygad om att våra kunder och medarbetare kommer att se den nya ägaren som uteslutande positiv, säger Jonas Andersson, operativ chef på Speed Production, i ett pressmeddelande.

Närmast ska en förstudie startas för att utreda en eventuell samlokalisering av fabrikerna som finns i Borås. Här ingår också att förankra förändringen hos kunderna och medarbetarna.

Speed Production omsatte cirka 50 miljoner kronor under förra året.

Den preliminära köpeskillingen – som idag betalats kontant – uppgår till 1,9 miljoner kronor baserat på en balansräkning (18-08-31) med en möjlig tilläggsköpeskilling på som mest tre miljoner kronor.

Kategori: Nyheter