Skriv ut

– Jag tycker Nuttx förtjänar mer uppmärksamhet. Observera att jag inte säljer något, säger Mattias Edlund på Tagmaster.

På mässan Embedded Conference Scandinavia kunde du i november se honom hålla föredrag för att tipsa om realtidsoperativsystemet Nuttx (”NuttX”).

Nuttx är kompatibelt med Linux via det gemensamma gränssnittet Posix. Men Nuttx har mycket mindre fotavtryck. Vilket be­tydde att Mattisa Adlunds arbetsgivare Tag­master för fem år sedan kunde ta med sig sin Linuxkod – utvecklad under åtta år – till ett slimmat Cortex M4­-kort.

Tagmaster utvecklar teknik för att läsa rfid på några meters avstånd, vilket används för bland annat inpasseringskon­troll av fordon.

Cortex M4 är en 32-­bitare och i Tagmasters implementa­tion används 400 kbyte cache och 100 kbyte RAM. Men Nuttx kan om det behävs även köras på åttabitare och ryms i 20 kbyte.

Tagmaster använder både Linux och Nuttx som plattformar och kompatibiliteten mellan de två demonstreras av att huvudpro­grammet till Linux och Nuttx an­vänder exakt samma källkod.

Det finns skillnader mellan Nuttx och Linux, som att Nuttx jobbar med tasks istället för pro­cesser. Schemaläggningen är som standard strikt, det vill säga att processer körs färdigt i prio­ritetsordning. Men det är möjligt att ändra till Linuxmodellen, att låta alla processer få en tidslucka vardera.

En känd användare av Nuttx är Sony i musikspelaren Walk­man. Sony utnyttjar strömsparfunktioner i Nuttx för att ge Sony Walkman bra batteritid.

Nuttx släpptes officiellt i en första version år 2007. Operativsystemet är öppen källkod

Initiativtagaren och den flitigaste av de dussinet kodarna heter Gregory Nutt (aha!). Han arbetar med Nuttx 12 timmar om dagen, sedan han gick i pen­sion, och håller dialog med före­tag som Samsung, Sony och Mo­torola om att eventuellt föreviga operativsystemet i en stiftelse.

– Nuttx har fungera fantastiskt bra, med fantastiskt support, och jag rekommenderar det verkli­gen, säger Mattias Edlund.

Kategori: Produkt